Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư: tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

“Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư: tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025”

.

.      Ngày 13/01/2021, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng chí Nguyễn Hữu Chiến, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở, đã giới thiệu tóm tắt Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lang Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV,nhiệm kỳ 2020-2025