Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

 Ngày 09/7/2021, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp tỉnh Lạng Sơn (gồm các đơn vị: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ) tổ chức hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tới dự và chỉ đạo tại Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thu Hoài, Trưởng Ban thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ và Lãnh đạo, chuyên viên thực hiện công tác thi đua của Cụm.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lực - Phó Giám đốc Sở Tài chính (Cụm trưởng) đã chủ trì Hội nghị. Được sự phân công đồng chí Hà Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phó Cụm) đã trình bày nội dung dự thảo Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 với nhiều kết quả nổi bật về công tác tham mưu tổng hợp. Hội nghị đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại đưa ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp để thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Kết quả trong 6 tháng đầu năm Cụm đã được cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng với nhiều phần thưởng cao quý. Theo đó, do được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cũng như sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng TĐKT tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; của cấp ủy, chính quyền sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, trong 6 tháng đầu năm Cụm đã chú trọng phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động của từng cơ quan, đơn vị; nhằm phát hiện, biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; động viên cán bộ, công chức,viên chức và người lao động tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Toàn cảnh hội nghị

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thu Hoài, Trưởng ban thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ đã biểu dương những kết quả, thành tích của Cụm thi đua tham mưu tổng hợp trong 6 tháng đầu năm. Các đơn vị trong Cụm thi đua đã bám sát vào những chương trình, kế hoạch công tác của tỉnh. Kịp thời phát động các phòng trao thi đua đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của đơn vị nói riêng và toàn Cụm thi đua nói chung. Tuy nhiên, đồng chí Hoài cho rằng trong thời gian vừa qua những tác động của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các phòng trào thi đua. Trong thời gian tới dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh được kiểm soát Cụm thi đua cần tập trung vào một số nội dung: Quan tâm rà soát thống kê nuôi dưỡng các tập thể, cá nhân để trình khen thưởng cấp cao; giới thiệu các gương điển hình tiên tiến cho Ban thi đua, khen thưởng của tỉnh, của Trung ương đảm bảo theo yêu cầu đề ra; các cơ quan đơn vị trong Cụm thi đua đẩy mạnh các hoạt động chung tiếp tục hưởng ứng các phòng trào về giao lưu thể dục, thể thao, về an sinh xã hội; tích cực tham gia các hoạt động thi đua, khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Thu Hoài, Trưởng ban thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ

 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

          Kết luận Hội nghị đồng chí Trưởng cụm thi đua đã ghi nhận các ý kiến góp ý của các đơn vị trong Cụm thi đua đồng thời yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua cần làm tốt vai trò nêu gương, trách nhiệm trong công tác, tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thi đua của đơn vị, Cụm thi đua; các cấp ủy và toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Cụm thi đua phải chung sức đồng lòng, phát huy vai trò đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

                                                                                                                                Vy Quản

                                                                                                                        Sở Kế hoạch và Đầu tư