Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công tác GPMB và triển khai thực hiện các dự án trọng điểm quý II, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý III năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác, ngày 15/7/2022 UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp chuyên đề đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn các huyện, thành phố (kỳ tháng 6/2022); kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án trọng điểm quý II, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý III năm 2022. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp; lãnh đạo HĐND tỉnh và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tư pháp; thủ trưởng các cơ quan: Kho bạc nhà nước tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh và các chủ đầu tư, nhà đầu tư,...