Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng ngày 04/3/2023, tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Quốc Vương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Vũ Hoàng Quý, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và toàn thể đoàn viên Công đoàn.

Đại hội diễn ra trong thời điểm Công đoàn các cấp thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam, chào mừng đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới chức Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại của công tác công đoàn và phong trào lao động nhiệm kỳ 2017 - 2023; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn và phong trào lao động nhiệm kỳ 2023 - 2028, không khí thảo luận tại Đại hội sôi nổi, thẳng thắn tập trung vào những vấn đề trọng tâm công tác trong thời gian tới. Đại hội biểu quyết nhất trí với những nội dung cơ bản của Dự thảo Báo cáo trình Đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028. Kết quả, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm 5 đồng chí; tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã bầu đồng chí Dương Thị Hoan, Phó Giám đốc Sở trúng cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Lèo Đức Thình trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn; Bầu Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở gồm 03 đồng chí, đồng chí Phùng Đức Vinh trúng cử chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn. Đồng thời, Đại hội cũng bầu ra 02 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham gia dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.