Ngày 08/6/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét các nội dung liên quan đến Dự án (DA) Khách sạn - Sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. Dự cuộc họp có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Quốc tế (CPQT) Lạng Sơn và các thành phần, đối tác chiến lược của công ty.

 

Quang cảnh cuộc họp

 

DA Khách sạn - Sân golf Hoàng Đồng do Công ty Liên doanh quốc tế Lạng Sơn (nay là Công ty CPQT Lạng Sơn) là nhà đầu tư (NĐT). DA được triển khai từ năm 2004 đến thời điểm hiện nay, NĐT đã được các cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện để triển khai thực hiện, được bàn giao mặt bằng sạch đảm bảo triển khai các hạng mục chính của DA. Mặc dù giai đoạn 2012-2018 và 2018-2020 (được cơ quan nhà nước gia hạn thời gian thực hiện), NĐT vẫn không đảm bảo tiến độ thực hiện DA như nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và bản cam kết đã ký. Đã vi phạm Luật Đầu tư, Luật đất đai, xây dựng, Luật doanh nghiệp… DA đã đủ các điều kiện để chấm dứt hoạt động theo quy định. Từ đầu năm 2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành rà soát đánh giá toàn bộ quá trình thực hiện, tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với DA trong các lĩnh vực theo thẩm quyền.

 

Đại diện Công ty CPQT phát biểu

 

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico phát biểu

 

Tại cuộc họp, đại diện Công ty CPQT Lạng Sơn đã thừa nhận hạn chế, yếu kém trong việc triển khai DA trong thời gian qua, mong muốn được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico (là một đơn vị có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực) tham gia với tư cách là đối tác cùng thực hiện DA.

 

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico cũng cam kết nguồn lực tài chính, giải quyết khó khăn vướng mắc để thực hiện DA.

 

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định quan điểm xuyên suốt của tỉnh Lạng Sơn là luôn tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp để thu hút đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.

 

Đối với DA Khách sạn - Sân golf Hoàng Đồng, qua báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của các sở, ngành liên quan, UBND tỉnh thống nhất chủ trương đồng ý cho tiếp tục triển khai DA với 03 điều kiện: Công ty CPQT Lạng Sơn phải chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định xử lý vi phạm hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do các vi phạm của Công ty gây ra; DA được tiếp tục triển khai phải có sự điều hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico; NĐT phải có cam kết cụ thể về tiến độ triển khai thực hiện DA. NĐT nếu đã được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư gia hạn thời gian thực hiện DA phải khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để đủ điều kiện thực hiện các bước tiếp theo; yêu cầu NĐT phải có người đại diện theo pháp luật thường trực tại Việt Nam để giải quyết các vấn đề liên quan đến DA; khẩn trương chuyển tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo các phương án đã được UBND thành phố Lạng Sơn đã phê duyệt; khẩn trương đầu tư xây dựng khu tái định cư để đủ điều kiện di dân để người dân ổn định cuộc sống.../.

 

Nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “langson.gov.vn”