Sáng ngày 14/5/2021, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị bàn giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Lãnh đạo Ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu hoạt động trên địa bàn tỉnh.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

            Theo kết quả công bố PCI năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn do VCCI chủ trì được thực hiện dựa trên kết quả khảo sát, tổng hợp từ những thông tin đánh giá mang tính chất cơ bản, khá phù hợp, khách quan từ cộng đồng doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh Lạng Sơn, năm 2020 tỉnh Lạng Sơn đạt 62,43 điểm, giảm 1,36 điểm, tăng 01 bậc so với năm 2019, xếp hạng 49/63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 9/14 tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc. Trong 10 chỉ số thành phần có 4/10 chỉ số tăng điểm so với năm 2019, gồm: Chi phí thời gian, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Chi phí không chính thức, Chi phí gia nhập thị trường (trong đó: Chỉ số thành phần gia nhập thị trường có sự thăng hạng tương đối tốt, tăng 12 bậc từ thứ hạng 15 (năm 2019) lên thứ 3/63 tỉnh, thành phố (năm 2020); Chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp tăng 25 bậc từ thứ hạng 54 lên thứ 29/63 tỉnh, thành phố cả nước); có 06/10 chỉ số giảm điểm so với năm 2019, gồm: Tiếp cận đất đai, Tính minh bạch, Cạnh tranh bình đẳng, Tính năng động của chính quyền tỉnh, Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự, Đào tạo lao động.

         

       Ông Phạm Ngọc Thạch – Phó Phòng Pháp chế VCCI phân tích kết quả PCI tại Hội nghị

Kết quả điểm Chỉ số PCI và xếp hạng PCI năm 2020 phản ánh sự nỗ lực về cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Lạng Sơn trong bối cảnh chung có sự gia tăng và nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của các tỉnh bạn; đã phản ánh sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh cùng sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, qua đó đã tạo ra sự chuyển biến, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.

          Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Chỉ số PCI năm 2020 của tỉnh cho thấy mặc dù đã có sự cải thiện so với những năm gần đây, nhưng việc cải thiện còn chậm và không đáng kể, không đồng đều giữa các chỉ số, không đồng bộ, không có sự bứt phá, điểm số PCI trong năm 2020 và giai đoạn 2017-2020 vẫn luôn thấp hơn so với điểm trung vị cả nước; chất lượng điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh của tỉnh còn hạn chế.

          Tại hội nghị, trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế liên quan đến nhận thức của doanh nghiệp đối với văn bản pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, công tác quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước còn nhiều bất cập.  Từ việc tập trung làm rõ nguyên nhân, các đại biểu cũng mạnh dạn đề xuất các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới. 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Các sở, ngành và các huyện, thành phố phải tập trung cao độ khắc phục các chỉ số thành phần đạt thấp điểm bằng các giải pháp, cụ thể thiết thực; xác định rõ hạn chế của ngành, lĩnh vực phụ trách để xây dựng kế hoạch khắc phục. Đặc biệt, cần nhanh chóng rà soát những việc tồn đọng kéo dài để giải quyết ngay.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Thời gian tới, các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, công khai, minh bạch các thông tin của cơ quan Nhà nước để doanh nghiệp, người dân tiếp cận dễ dàng; tiếp tục thực hiện việc đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, các huyện, thành phố (DCCI), coi đó là cơ sở để thúc đẩy cải thiện chỉ số PCI của tỉnh; tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án; tăng cường quản lý, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ…

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cần phát huy tốt vai trò, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước.