Bắc Sơn quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho các dự án được triển khai hiệu quả.

 

Lãnh đạo UBND Bắc Sơn ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư với Công ty TNHH Mạnh Chung

Lãnh đạo UBND Bắc Sơn ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư với Công ty TNHH Mạnh Chung

Thời gian qua, huyện Bắc Sơn đã tập trung quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, nhằm thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2019 là năm bản lề, có tính chất quyết định thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Huyện đã đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu mà HĐND huyện giao.

Duy trì phát triển ổn định

Trong năm 2019, kinh tế của Huyện tiếp tục phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tổng giá trị sản xuất các ngành tăng 8,51%; thu ngân sách 45.762,14 triệu đồng, đạt 190,68% dự toán tỉnh giao và đạt 186,78% dự toán huyện giao, bằng 136,2% so với cùng kỳ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch; đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên về phát triển kinh tế - xã hội của huyện phù hợp với diễn biến, tình hình của dịch bệnh. Đặc biệt, huyện chủ động triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ đến các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Ngoài ra, huyện đẩy mạnh cải cách TTHC; tiếp tục thúc đẩy các dự án đã đầu tư; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX đẩy mạnh các dịch vụ kinh doanh du lịch, khai thác các tour, tuyến thu hút khách du lịch; hỗ trợ, giảm chi phí sản xuất kinh doanh; giảm giá dịch vụ; giảm các khoản phí, lệ phí, gia hạn thời gian nộp thuế...

Tiếp tục thu hút đầu tư

Xác định mục tiêu thành công của doanh nghiệp chính là thành công của huyện và phương châm “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, huyện Bắc Sơn luôn quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn.

Trước tiên, huyện chú trọng thực hiện tốt các cơ chế chính sách của Nhà nước, của tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Trong đó, đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; tiếp tục cải thiện chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thân thiện...

Theo đó, Bắc Sơn quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho các dự án được triển khai hiệu quả. Mặt khác, phát huy tối đa các nguồn vốn đầu tư, lồng ghép các chương trình hỗ trợ để phát triển kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ. Qua đó, xây dựng Bắc Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn và hiệu quả; thực sự làm hài lòng doanh nghiệp và người dân.

Nguồn Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp

https://enternews.vn/bac-son-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-176582.html