Thông qua khóa đào tạo, các học viên đã hiểu thêm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực, kiến thức chuyên sâu về hệ sinh thái khởi nghiệp.

Chi tiết xem link kèm theo

https://enternews.vn/khai-giang-khoa-dao-tao-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-tai-lang-son-181909.html

Nguồn: Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp