Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
93/KH-SKHĐT 28-03-2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
34/KH-SKHĐT 09-02-2023 Kế hoạch Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
585/CTK-TKTH 14-12-2022 LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NĂM 2023
45/KH-CDCS 09-12-2022 Kế hoạch Phát động thi đua trong chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp
BC 01-11-2022 Một số giải pháp thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn
151/QĐ-BTCCT 21-09-2022 Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022
00 20-09-2022 Sở Kế hoạch và đầu tư triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh
1878/SKHĐT-TTr 13-09-2022 Công văn tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh.
1720/SKHĐT-VP 25-08-2022 V/v đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
21/KH-SKHĐT 27-01-2022 Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022