Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
810/SKHĐT-QLĐTNNS 09-05-2022 V/v thông báo chủ trương tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án Trạm dừng nghỉ Cao Lộc
2222/QĐ-UBND 13-11-2021 Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025