Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
326/BC-UBND 25-07-2022 Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 tỉnh Lạng Sơn