Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
53/ĐKKD 15-05-2023 V/v triển khai thực hiện thông tư 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/04/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
20/2023/NĐ-CP 04-05-2023 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
01/2023/TT-BKHĐT 14-04-2023 Thông tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
22/2022/TT-BKHĐT 20-12-2022 Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030
21/2022/TT-BKHĐT 30-09-2022 Thông tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thàu dịch vụ phi tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định đối tác Toàn điện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh
19/2022/TT-BKHĐT 29-08-2022 Thông tư quy định chế độ Báo cáo thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê
18/2022/TT-BKHĐT 08-08-2022 Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực đầu tư ở địa phương
1373/QĐ-BKHĐT 29-07-2022 Quyết định về việc đính chính Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15.6.2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống đấu thầu quốc gia
5015/CV-TCT 27-07-2022 Hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự án đầu tư công
3900/BKHĐT-KTNN 18-06-2022 V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
10/2022/TT-BKHĐT 15-06-2022 Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
08/2022/TT-BKHĐT 31-05-2022 Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
35/2022/NĐ-CP 28-05-2022 Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
06/2022/TT-BKHĐT 10-05-2022 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
2541/CV-TCT 18-04-2022 về việc hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực heinẹ dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của Pháp luật
02/2022/TT-BKHĐT 14-02-2022 Thông tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
03/2022/QH15 11-01-2022 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022
13/2021/TT-BKHĐT 31-12-2021 Thông tư Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số
12/2021/TT-BKHĐT 31-12-2021 Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics
10/2021/TT-BKHĐT 22-12-2021 Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế xã hội
09/2021/TT-BKHĐT 16-11-2021 Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất
09/2021/TT-BKHĐT 16-11-2021 Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất
06/2021/TT-BKHĐT 30-09-2021 Thông tư quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu
105/NQ-CP 09-09-2021 Nghị quyết 105/NQ-CP 2021 hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19
05/2021/TT-BKHĐT 19-08-2021 Thông tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
03/2021/TT-BKHĐT 09-04-2021 Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.
35/2021/NĐ-CP 29-03-2021 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
31/2021/NĐ-CP 26-03-2021 Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thị hành một số điều của Luật đầu tư
01/2021/TT-BKHĐT 16-03-2021 Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
01/2021/TT-BKHĐT 16-03-2021 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
01/2021/NĐ-CP 04-01-2021 Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
14/2020/TT-BKHĐT 31-12-2020 Hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
07/2020/TT-BKHĐT 30-09-2020 Thông tư Quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê
06/2020/TT-BKHĐT 18-09-2020 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28.2.2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
64/2020/QH14 18-06-2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
61/2020/QH14 17-06-2020 Luật Đầu tư năm 2020
59/2020/QH14 17-06-2020 Luật Doanh nghiệp 2020