Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
126/BC-ĐKKD 06-09-2021 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8/2021
116/BC-ĐKKD 03-08-2021 Báo cáo đăng ký doanh nghiệp tháng 07 năm 2021
96/BC-ĐKKD 05-07-2021 Báo cáo đăng ký doanh nghiệp tháng 06 năm 2021
73/BC-ĐKKD 03-06-2021 Báo cáo tình hình doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tháng 5 năm 2021
56/ĐKKD 07-05-2021 Báo cáo đăng ký doanh nghiệp tháng 04 năm 2021
35/BC-ĐKKD 02-04-2021 Báo cáo đăng ký doanh nghiệp tháng 03 năm 2021
21/BC-SKHĐT 05-02-2021 Báo cáo đăng ký doanh nghiệp tháng 02 năm 2021
04/BC-ĐKKD 04-01-2021 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 12 năm 2020
101/TB-ĐKKD 30-12-2020 Về việc cập nhật trạng thái giải thể đối với các doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
82/BC-ĐKKD 05-11-2020 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10/2020
82/BC-ĐKKD 05-11-2020 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10/2020
75/ĐKKD 07-10-2020 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 9/2020
68/ĐKKD 15-09-2020 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8/2020
62/BC-ĐKKD 03-08-2020 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2020
47/BC-ĐKKD 01-07-2020 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 6/2020
41/BC-ĐKKD 02-06-2020 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5 năm 2020
33/BC-ĐKKD 04-05-2020 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4 năm 2020
21/BC-ĐKKD 06-04-2020 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 3 năm 2020
60/BC-ĐKKD 06-02-2020 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 1/2020
70/BC-ĐKKD 04-10-2019 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 9
62 /BC- ĐKKD 03-09-2019 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8 năm 2019
57/BC-ĐKKD 01-08-2019 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7/2019
27/BC- ĐKKD 03-05-2019 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4 năm 2019
19/BC-ĐKKD 02-04-2019 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 3 năm 2019
07/BC-ĐKKD 05-03-2019 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 02 năm 2019
28-12-2018 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 12 năm 2018
84/DKKD 03-12-2018 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 11 năm 2018
81/BC- ĐKKD 16-11-2018 Báo cáo tình hình đăng ký Doanh nghiệp tháng 10 năm 2018
/BC-ĐKKD 01-11-2018 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10 năm 2018
75/BC- ĐKKD 04-10-2018 Báo cáo tình hình Đăng ký doanh nghiệp tháng 9 năm 2018
72/BC-ĐKKD 04-09-2018 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8 năm 2018
63/BC-ĐKKD 02-08-2018 Tình hình Đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2018
35/BC-ĐKKD 31-07-2018 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 6 năm 2018
31/BC- ĐKKD 13-05-2018 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5 năm 2018
19/BC- ĐKKD 20-02-2018 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 3 năm 2018
02/BC- ĐKKD 12-02-2018 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 1 năm 2018