Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
86/BC-ĐKKD 04-08-2023 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2023
77/BC-ĐKKD 07-07-2023 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 6 năm 2023
67/SKHĐT-ĐKKD 08-06-2023 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5 năm 2023
48/BC-ĐKKD 08-05-2023 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4 năm 2023
36/BC-ĐKKD 04-04-2023 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 3 năm 2023
04/BC-ĐKKD 01-04-2023 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 12 năm 2022
12/BC-ĐKKD 04-02-2023 Bao cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 1 năm 2023
102/BC-ĐKKD 01-12-2022 Báo cáo đăng ký doanh nghiệp tháng 11 năm 2022
90/BC-ĐKKD 01-11-2022 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10 năm 2022
84/BC-ĐKKD 05-10-2022 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 9 năm 2022
74/BC-ĐKKD 05-09-2022 Báo cáo đăng ký kinh doanh tháng 8 năm 2022
74/BC-ĐKKD 05-09-2022 Báo cáo đăng ký kinh doanh tháng 8 năm 2022
62/BC-ĐKKD 01-08-2022 Báo cáo đăng ký kinh doanh tháng 7 năm 2022
50/BC-ĐKKD 30-06-2022 Báo cáo đăng ký kinh doanh tháng 6/2022
37/BC-ĐKKD 03-06-2022 Báo cáo đăng ký kinh doanh tháng 5/2022
32/BC-ĐKKD 08-05-2022 Báo cáo đăng ký kinh doanh tháng 4/2022
19/ĐKKD 05-03-2022 Báo cáo đăng ký kinh doanh tháng 2/2022
11/BC-ĐKKD 08-02-2022 Báo cáo đăng ký kinh doanh tháng 1 năm 2022
169/BC-ĐKKD 02-12-2021 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 11 năm 2021
152/BC-ĐKKD 05-11-2021 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10 năm 2021
141/BC-ĐKKD 08-10-2021 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 9 năm 2021
126/BC-ĐKKD 06-09-2021 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8/2021
116/BC-ĐKKD 03-08-2021 Báo cáo đăng ký doanh nghiệp tháng 07 năm 2021
96/BC-ĐKKD 05-07-2021 Báo cáo đăng ký doanh nghiệp tháng 06 năm 2021
73/BC-ĐKKD 03-06-2021 Báo cáo tình hình doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tháng 5 năm 2021
02/BC-ĐKKD 12-05-2021 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 12 năm 2021
56/ĐKKD 07-05-2021 Báo cáo đăng ký doanh nghiệp tháng 04 năm 2021
35/BC-ĐKKD 02-04-2021 Báo cáo đăng ký doanh nghiệp tháng 03 năm 2021
21/BC-SKHĐT 05-02-2021 Báo cáo đăng ký doanh nghiệp tháng 02 năm 2021
04/BC-ĐKKD 04-01-2021 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 12 năm 2020
101/TB-ĐKKD 30-12-2020 Về việc cập nhật trạng thái giải thể đối với các doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
82/BC-ĐKKD 05-11-2020 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10/2020
82/BC-ĐKKD 05-11-2020 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10/2020
75/ĐKKD 07-10-2020 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 9/2020
68/ĐKKD 15-09-2020 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8/2020
62/BC-ĐKKD 03-08-2020 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2020
47/BC-ĐKKD 01-07-2020 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 6/2020
41/BC-ĐKKD 02-06-2020 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5 năm 2020
33/BC-ĐKKD 04-05-2020 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4 năm 2020
21/BC-ĐKKD 06-04-2020 Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 3 năm 2020