Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
101/QĐ-SKHĐT 13-09-2021 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021
95/QĐ-SKHĐT 01-09-2021 Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
214/KH-SKHĐT 12-08-2021 Kế hoạch về công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2021
83/QĐ-SKHĐT 10-08-2021 Quyết định về hình thức và nội dung tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
82/QĐ-SKHĐT 10-08-2021 Quyết định phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, không đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
208/KH-SKHĐT 09-08-2021 Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lạng Sơn năm 2021
1307/SKHĐT-THKTXH 04-08-2021 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
1285/SKHĐT-THKTXH 02-08-2021 Về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2021
205/KH-SKHĐT 02-08-2021 Kế hoạch tổ chức thực tập phương án chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
1285/SKHĐT-THKTXH 02-08-2021 Kế hoạch Phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV của Sở
205/KH-SKHĐT 02-08-2021 Kế hoạch tổ chức thực tập phương án chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
186/KH-SKHĐT 22-07-2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
184/KH-SKHĐT 21-07-2021 Kế hoạch Phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV của Sở
179a/KH-SKHĐT 21-07-2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh L
163/KH-SKHĐT 30-06-2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí của Sở Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025
31/QĐ-XPVPHC 17-06-2021 Quyết định XPVPHC đối với Công ty cổ phần quốc tế Lạng Sơn
137/KH-SKHĐT 11-06-2021 Kế hoạch Cải thiện chỉ số PCI của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021
24/QĐ-XPVPHC 25-05-2021 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính HTX sản xuất dịch vụ và thương mại Kim Chòi
863/SKHĐT-QLĐTC 21-05-2021 V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Tờ trình của UBND tỉnhban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
20/QĐ-XPHC 05-05-2021 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty CP Sản xuất Thương mại Đầu tư Lam Anh (Dự án Nhà máy sản xuất viên nén mùn cưa)
684/SKHĐT-THKTXH 29-04-2021 Về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021
17/QĐ-XPHC 27-04-2021 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Minh Long
16/QĐ-XPHC 26-04-2021 QĐ Xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH MY.DREAM (Dự án Xưởng chế biến gỗ My Dream)
72/QĐ-SKHĐT 16-04-2021 Quyết định chấm dứt hoạt động dự án Trang trại lợn sạch Xuân Thái
14/QĐ-XPHC 15-04-2021 QĐ Xử phạt vi phạm hành chính CTCP SXTM Trường An Lạng Sơn DA Xưởng sản xuất bình xịt côn trùng và nạp, chiết khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Trường An;
499/SKHĐT-ĐKKD 29-03-2021 V/v tham gia cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn
46/kh-skhđt 22-03-2021 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
51/KH-BCĐ 10-03-2021 Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021
39/KH-SKHĐT 03-03-2021 Kế hoạch tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 Sở KHĐT
333/SKHĐT-THKTXH 03-03-2021 Về việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021
33/KH-SKHĐT 23-02-2021 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2021
271/SKHĐT-QLĐTC 22-02-2021 Về việc hướng dẫn áp dụng tạm thời Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len (UKVFTA)
20/KH-SKHĐT 28-01-2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thực hiện quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
84/SKHĐT-THKTXH 18-01-2021 V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 136/KH-UBND của UBND tỉnh
08/KH-SKHĐT 15-01-2021 Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021
09/KH-SKHĐT 15-01-2021 Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2021
07/KH-SKHĐT 15-01-2021 Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021
06/KH-SKHĐT 11-01-2021 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021
301/KH-SKHĐT 31-12-2020 Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
265/QĐ-SKHĐT 30-12-2020 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2020