Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
251/TB-SKHĐT 08-08-2022 Thông báo chấm dứt hoạt động dự án thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy giết mổ bò và gia súc Cánh Đồng Vàng
252/TB-SKHĐT 08-08-2022 Thông báo chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư ự án Trang trại chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt Cánh Đồng Vàng
86/GM-SKHĐT 05-08-2022 Kiểm tra thực tế tình hình thực hiện 02 dự án: Dự án Sản xuất Binchotan (than chuông) và Dự án khai thác tận thu khoáng sản mỏ Chì, kẽm Hố Bạc, thôn Tân Thịnh, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng
245/TB-SKHĐT 03-08-2022 Thông báo Hoãn tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND theo Giấy mời số 81/GM-SKHĐT ngày 29/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
63/TB-ĐKKD 02-08-2022 Thông báo về việc cập nhật trạng thái giải thể đối với các doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
81/GM-SKHĐT 29-07-2022 Giấy mời Dự Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 20
80/GM-SKHĐT 28-07-2022 Giấy mời Họp xem xét các hồ sơ Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác, cơ chế huy động các nguồn lực khác thực h
240/TB-SKHĐT 28-07-2022 Điều chỉnh thời gian họp xem xét tiến độ giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2022
79/GM-SKHĐT 28-07-2022 Tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai và việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư đối với một số dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố và huyện Cao Lộc
241/TB-SKHĐT 28-07-2022 Thông báo kế hoạch kiểm tra hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh năm 2022 tại thành phố Lạng Sơn
78/GM-SKHĐT 27-07-2022 Giấy mời họp xem xét tiến độ giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2022
75/GM-SKHĐT 23-07-2022 Họp xem xét phương án phân bổ chi tiết nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh và thu hồi tạm ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
74/GM-SKHĐT 23-07-2022 Giấy mời họp xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Báo Lạng Sơn
76/GM-SKHĐT 22-07-2022 GIẤY MỜI Khảo sát địa điểm đề xuất thực hiện 02 dự án tại huyện Đình Lập
77/GM-SKHĐT 22-07-2022 Giấy mời Kiểm tra, đánh giá nội dung đề xuất điều chỉnh dự án Đầu tư khai thác mỏ cát, sỏi Tân Liên, xã Tân Liên và xã Gia Cát, huyện Cao Lộc
57/QĐ-XPVPHC 21-07-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Toàn Phát
73 /GM-SKHĐT 21-07-2022 Giấy mời Hội nghị tập huấn "Triển khai hướng dẫn các quy định hiện hành liên quan đến quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư, định hướng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh"
72/GM-SKHĐT 19-07-2022 Họp thống nhất các nội dung thẩm định đề xuất dự án đầu tư xây dựng Chợ xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình
71/GM-SKHĐT 18-07-2022 Giấy mời giải quyết vướng mắc, khó khăn cho Doanh nghiệp, hợp tác xã Quý II năm 2022
70/GM-SKHĐT 18-07-2022 Tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai và việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư đối với một số dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn huyện Hữu Lũng
1365/SKHĐT-ĐKKD 15-07-2022 Đề nghị tổng hợp các kiến nghị của Doanh nghiệp để chuẩn bị làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
66/GM-SKHĐT 07-07-2022 Giấy mời xem xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Lạng Sơn
65/GM-SKHĐT 05-07-2022 Họp thống nhất về nguyên tắc, tiêu chí xác định dự án trọng điểm của tỉnh
64/GM-SKHĐT 05-07-2022 Giấy mời vv tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Tràng Định
49/TB-ĐKKD 30-06-2022 Thông báo về việc ban hành quyết định thu hồi GCNĐKDN.
63/GM-SKHĐT 28-06-2022 Giấy mời Họp xem xét thông qua Dự thảo báo cáo kết quả rà soát rà soát tổng thể dự án Khu dân cư N20 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc
62/GM-SKHĐT 27-06-2022 Giấy mời Kiểm tra thực tế tình hình thực hiện dự án Chợ Liên Hội Phai Khang, xã Vân Mộng, huyện Văn Quan
61/GM-SKHĐT 22-06-2022 Giấy mời Họp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
184/TB-SKHĐT 13-06-2022 Hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp mở Tài khoản đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử trên Hệ thống Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
42/ĐKKD 12-06-2022 Về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp chờ giải trình (270 DN, CN)
60/GM-SKHĐT 09-06-2022 Giấy mời họp xem xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND huyện Lộc Bình về đầu tư đường lên một số mốc biên giới
42/QĐ-XPVPHC 06-06-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư (Công ty cổ phần Năng lượng SOMECO 1)
175/TB-SKHĐT 06-06-2022 Thông báo về việc tạm hoãn lịch kiểm tra đầu tư đường lên một số mốc biên giới theo Giấy mời số 59/GM-SKHĐT ngày 02/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
1024/SKHĐT-ĐKKD 02-06-2022 Đề nghị tổng hợp khó khăn vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã
59/GM-SKHĐT 02-06-2022 Giấy mời họp xem xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND huyện Lộc Bình về đầu tư đường lên một số mốc biên giới
83/QĐ-SKHĐT 01-06-2022 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2022
57/GM-SKHĐT 26-05-2022 Họp thống nhất dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
153/TB-SKHĐT 20-05-2022 Thông báo thay đổi thời gian họp theo Giấy mời số 56/GM-SKHĐT ngày 19/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
56/GM-SKHĐT 19-05-2022 Họp thống nhất về quy trình thành lập cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
55/GM-SKHĐT 18-05-2022 Về việc kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục thẩm định, chấp thuận chủ trương dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc khu phi thuế quan