Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Rà soát thủ tục hành chính: Chủ động về đích

Thông tin đối ngoại

Năm nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thực hiện rà soát 27 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Từ tháng 2 đến tháng 6/2018, sở đã triển khai công tác rà soát TTHC đến các phòng chuyên môn. Ngày 29/6, đơn vị đã gửi báo cáo kết quả rà soát TTHC năm 2018 đến Văn phòng UBND tỉnh. Trong 27 TTHC, sở đề nghị bãi bỏ 1 thủ tục, đề xuất kiến nghị đơn giản hóa 1 thủ tục, giữ nguyên các quy định đối với 25 thủ tục. Anh Vy Văn Quản, chuyên viên Văn phòng, cán bộ đầu mối về kiểm soát TTHC Sở KH&ĐT cho biết: Sở đã phân định rõ thời gian, trách nhiệm rà soát đối với các phòng chuyên môn. Đồng thời yêu cầu việc rà soát phải đảm bảo tiến độ, chất lượng; kịp thời phát hiện TTHC không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Không riêng Sở KH&ĐT, 17 sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã trong toàn tỉnh đã và đang gấp rút hoàn thiện nhiệm vụ rà soát, đánh giá TTHC năm 2018. Qua tổng hợp của Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh, đến ngày 29/6, phòng đã nhận được báo cáo kết quả rà soát TTHC của 12/17 sở, ngành (trong diện rà soát). Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Trước đây, hầu hết các cơ quan, đơn vị chưa quan tâm, việc rà soát được thực hiện hời hợt dẫn đến tiến độ chậm, chất lượng không cao. Năm nay, công tác rà soát TTHC được các cơ quan, đơn vị quan tâm, chủ động thực hiện ngay từ đầu năm nên không bị chậm trễ. Hiện chỉ còn 5 sở, ngành đang hoàn thiện và gửi báo cáo về văn phòng.

Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát TTHC năm 2018

Năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu rà soát 385 TTHC, trong đó có 325 TTHC cấp tỉnh, 33 TTHC cấp huyện và 27 TTHC cấp xã. So với những năm trước, công tác rà soát TTHC năm nay nặng hơn bởi số lượng TTHC rà soát tăng nhiều. Đơn cử như năm 2017, toàn tỉnh chỉ rà soát 74 TTHC ở cả 3 cấp. Năm nay, thời gian rà soát cũng đòi hỏi nhanh hơn nửa tháng so với năm ngoái. Do đó, từ đầu năm, công tác rà soát, đánh giá TTHC được triển khai thực hiện một cách chủ động, tích cực từ cấp tỉnh đến cơ sở. Huyện Đình Lập là ví dụ. Bà Ninh Thu Giang, Chánh Văn phòng UBND huyện Đình Lập cho biết: Để rà soát đúng thời gian, đạt chất lượng đối với 60 TTHC cấp huyện và xã, văn phòng đã tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch rà soát TTHC từ tháng 1/2018. Trong quá trình rà soát, văn phòng cũng thường xuyên làm tốt vai trò cơ quan đầu mối về hoạt động kiểm soát TTHC để đôn đốc, hướng dẫn 5 phòng chuyên môn và UBND 12 xã, thị trấn tiến hành rà soát. Đến nay, nhiệm vụ này cơ bản đảm bảo yêu cầu đề ra.

Mặc dù chưa có số liệu chính thức nhưng qua tổng hợp sơ bộ từ Phòng Kiểm soát TTHC thì trong tổng số 385 TTHC được yêu cầu rà soát có gần 50% TTHC có thời gian giải quyết từ 3 ngày trở lên được đề xuất giảm 30% thời gian thực hiện và cắt giảm ít nhất 10% chi phí tuân thủ. Một số đơn vị làm tốt công tác này như: Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Cao Lộc…

Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh yêu cầu qua rà soát 385 TTHC năm 2018 bảo đảm cắt giảm 100% TTHC thuộc thẩm quyền quy định của UBND tỉnh gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; cắt giảm TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương và các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền ban hành của trung ương tương ứng với cắt giảm ít nhất 10% chi phí tuân thủ TTHC; rút ngắn tối đa thời gian thực hiện TTHC; cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện đối với các TTHC có quy định về thời hạn giải quyết từ 3 ngày trở lên. Các đơn vị phải hoàn thành trước ngày 30/6/2018.

MINH ĐỨC

Nguồn "Báo Lạng Sơn Điện Tử"