Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2022

.

1. Về phát triển kinh tế

Trong tháng tập trung chăm sóc, thu hoạch vụ Mùa và gieo trồng vụ Đông, tổng diện tích gieo trồng vụ mùa ước đạt 45.354 ha, đạt 98,6% kế hoạch, bằng 102,42% cùng kỳ năm 2021 , diện tích gieo trồng vụ Đông ước đạt 425ha. Trong tháng trồng rừng tập trung ước đạt 300 ha, lũy kế 11 tháng trồng rừng mới được 9.300 ha, đạt 103,3% kế hoạch, tăng 33,3% so với cùng kỳ, trồng cây phân tán 3,52 triệu cây, đạt 156,3% kế hoạch; trồng cây ăn quả 931 ha, đạt 186,2% kế hoạch. Các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới đang tích cực được đẩy nhanh tiến độ, đã khởi công xây dựng 120/121 công trình , tiến độ thi công bình quân đạt khoảng 71%. Tiến độ thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới của 10 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới bình quân đạt 11,2 tiêu chí/xã; 05 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt trung bình 10,2 tiêu chí/xã.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trong tháng 11 ước đạt 290 triệu USD, trong đó, xuất khẩu 60 triệu USD, nhập khẩu 230 triệu USD; luỹ kế 11 tháng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2.695 triệu USD, đạt 49% kế hoạch; giảm 31,6% so với cùng kỳ, trong đó: xuất khẩu 745 triệu USD, đạt 34,8%, giảm 40,4%, nhập khẩu 1.950 triệu USD, đạt 58% kế hoạch, giảm 27,5%. Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tháng 11 ước đạt 15 triệu USD, lũy kế 11 tháng đạt 126 triệu USD, đạt 88,7% kế hoạch, tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Giá trị khối lượng thực hiện các dự án 11 tháng ước đạt 2.317,5 tỷ đồng, đạt 69,4% kế hoạch . Kết quả giải ngân lũy kế 11 tháng đạt 2.280,5 tỷ đồng, đạt 68,3% kế hoạch, trong đó: Kế hoạch vốn chưa bao gồm CTMTQG: 1.820,5 tỷ đồng đạt 72,9% kế hoạch giao đầu năm, kế hoạch vốn CTMTQG: 460 tỷ đồng, đạt 54,6% kế hoạch.

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn cơ bản ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp tính chung 11 tháng đầu năm tăng 7,18% so với cùng kỳ, trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 5,32%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,27%; sản xuất và phân phối điện tăng 5,65%; cung cấp nước, xử lý nước thải tăng 2,13%. Sản lượng một số sản phẩm chủ yếu tăng so với cùng kỳ, trong đó tăng trưởng mạnh ở hợp kim và hợp chất kim loại tăng 58,9%, nhựa thông và các sản phẩm từ nhựa thông tăng 16,3%. Hoạt động thương mại, kinh doanh được duy trì ổn định, không có biến động lớn, nguồn cung hàng hóa được đảm bảo, giá cả ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 11 ước đạt 2.152,8 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng 22.214,8 tỷ đồng, đạt 98,1% kế hoạch, tăng 14,96 % so với cùng kỳ;  Tổ chức thành công Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung (Lạng Sơn năm 2022).

Trong tháng, tổng lượng khách du lịch ước đạt 150,54 nghìn lượt; doanh thu 214,6 tỷ đồng. Lũy kế tổng lượng khách du lịch 11 tháng ước đạt 3,42 triệu lượt khách, đạt 99,7% kế hoạch, tăng 199,5% so với cùng kỳ, doanh thu 2.004,7 tỷ đồng, đạt 77,1%, tăng 187,2%.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/11/2022, đăng ký thành lập mới 427 doanh nghiệp, đạt 85,4% kế hoạch, tương đương cùng kỳ với số vốn đăng ký 4.490 tỷ đồng, tăng 10%; có 57 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động; có 182 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 15%; 319 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 24%; 119 doanh nghiệp đang chờ giải thể và 165 doanh nghiệp đã hoàn thành giải thể; có 60 HTX đăng ký thành lập mới và có 13 HTX đã giải thể. Lũy kế toàn tỉnh có 3.727 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 37.650 tỷ đồng, có 715 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động; có 450 hợp tác xã. Lũy kế từ đầu năm đã chấp thuận chủ chương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đầu tư 12 dự án, tổng vốn đăng ký 1.539,253 tỷ đồng; điều chỉnh 26 dự án, tổng vốn tăng 905,151 tỷ đồng.

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) và 75 năm thành lập Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn, tiếp tục triển khai công tác kiểm định, công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện công tác pháp chế lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 113 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ gắn với kỷ niệm 191 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương.

Công tác phòng chống COVID-19 tiếp tục được thực hiện, tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19, nhất là cho trẻ từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng có nguy cơ (trên 18 tuổi); triển khai chiến dịch tiêm vắc xin liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) và duy trì thường xuyên tiêm vét cho các trường hợp chưa tiêm vắc xin.

Trong tháng đã tư vấn việc làm, học nghề, chính sách pháp luật lao động cho 3.043 người, lũy kế từ đầu năm đã tư vấn 29.983 người. Đến hết tháng 11 tuyển sinh và đào tạo được 1.795 học viên . Giải quyết hồ sơ người có công với cách mạng và thân nhân, người hoạt động kháng chiến là 160 hồ sơ, lũy kế tiếp nhận và giải quyết 1.471 hồ sơ; thực hiện trợ cấp thường xuyên cho 3.766 người có công và thân nhân với kinh phí 7.134,2 triệu đồng, lũy kế chi trả trợ cấp cho 37.976 người, kinh phí 6.630,7 triệu đồng.

3. Lĩnh vực chuyển đổi số

Các chỉ số về xã hội số, kinh tế số tiếp tục phát triển và tăng cao, đã cài đặt được 662.511 tài khoản các ứng dụng, đạt 147,2% kế hoạch . Tiếp tục duy trì hoạt động cửa khẩu số, 100% xe xuất nhập khẩu khai báo trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số trước khi vào cửa khẩu, tính đến ngày 15/11/2022 có tổng số 169.577 phương tiện xuất, nhập khẩu đã khai báo trên nền tảng cửa khẩu số . Tiếp tục triển khai xây dựng trạm BTS đối với nhằm phủ sóng khu vực trắng sóng, lõm sóng tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, trong tháng đã chấp thuận xây dựng trạm BTS tại 10 vị trí. Triển khai gắn mã QR Code biển tên, đường phố, công trình công cộng và khu di tích danh thắng tỉnh Lạng Sơn nhằm cung cấp thông tin cho người dân, khách du lịch.

4. Quốc phòng, an ninh; đối ngoại       

Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng - an ninh và nhiệm vụ huấn luyện lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên năm 2022 theo kế hoạch. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Cao Lộc, diễn tập chiến đấu xã (phường, thị trấn) trong khu vực phòng thủ. Tiếp tục triển khai hiệu quả Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, trong tháng đã thu nhận 7.497 hồ sơ căn cước công dân, lũy kế, đã thu nhận 656.696/664.213 hồ sơ cấp căn cước công dân, đạt 98,9%.

Hoạt động đối ngoại được quan tâm, tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; củng cố, mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác với đối tác các nước truyền thống, các tổ chức quốc tế để mở rộng thị trường, thu hút đầu tư; nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế, hoạt động đối ngoại nhân dân, văn hóa đối ngoại và thông tin đối ngoại, công tác quản lý biên giới, lãnh thổ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị. Thành lập đoàn cán bộ của tỉnh đi bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực văn hóa, du lịch và xây dựng, phát triển công viên địa chất tại Pháp và bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành thông minh thời kỳ hậu đại dịch và cải cách hành chính công tại Australia.

Phòng Tổng hợp kinh tế xã hội