Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

      Trong 2 năm, dịch bệnh COVID-19 diễn biến nhanh, phức tạp, tác động trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh, đứt gẫy chuỗi cung ứng, tác động đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước bối cảnh đó, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế cần được thực hiện nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi, tận dụng cơ hội và tạo đà bứt phá cho giai đoạn tới.

      Ngày 15/6/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12-4-2022 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

      UBND tỉnh đặt các chỉ tiêu chủ yếu gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân từ 7 - 7,5%; Cơ cấu kinh tế (GRDP) đến năm 2025: khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 17 - 18%; khu vực Công nghiệp - Xây dựng 25 - 26%; khu vực Dịch vụ 52 - 53%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4 - 5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 2.900 - 3.000 USD; Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025, tổng vốn đầu tư xã hội đạt 166 - 168 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước đạt khoảng 115 -120 nghìn tỷ đồng; Vị trí xếp hạng PCI của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 vào nhóm khá của cả nước; Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, từng bước đưa vào hoạt động ít nhất 01 Khu công nghiệp và 3 - 4 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;…