Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản quặng sắt thôn Hà Nam, xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Dự án đầu tư khai thác và chế biến quặng sắt mỏ Hồng Phong, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Subscribe to Nông lâm nghiệp