Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
V/v vận động đoàn viên, người lao động tham gia Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020
Tin đoàn thể
Ban biên tập Sở KHĐT Wed, 28/02/2018 - 11:35
Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển,đảo và biên giới trên đất liền năm 2018
Tin đoàn thể
Ban biên tập Sở KHĐT Wed, 28/02/2018 - 11:34
V/v phổ biến Báo cáo và Nghị quyết Đại hội công đoàn viên chức tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Tin đoàn thể
Ban biên tập Sở KHĐT Wed, 28/02/2018 - 11:29

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH 

Chương trình Công tác trọng tâm của Ban chấp hành Công đoàn năm 2018
Tin đoàn thể
Ban biên tập Sở KHĐT Wed, 28/02/2018 - 10:58

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

Subscribe to Tin đoàn thể