Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Rà soát thủ tục hành chính: Chủ động về đích
Thông tin đối ngoại
Ban biên tập Sở KHĐT Mon, 26/02/2018 - 09:14

Khác với mọi năm, công tác rà soát thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm nay đảm bảo tiến độ, chất lượng hơn. Những ngày này, các đơn vị đang tích cực tổng hợp kết quả, gửi báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam
Thông tin đối ngoại
Ban biên tập Sở KHĐT Mon, 26/02/2018 - 09:12
x
Công điện của Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau Tết
Thông tin đối ngoại
Ban biên tập Sở KHĐT Mon, 26/02/2018 - 09:11
ư
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ, Đại biện ngoại giao các nước ASEAN
Thông tin đối ngoại
Ban biên tập Sở KHĐT Mon, 26/02/2018 - 09:06
Subscribe to Thông tin đối ngoại