Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

 

 

          Ngày 26/7/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 ngành kế hoạch và đầu tư. Đến dự Hội nghị gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Thống kê, Tài chính, Cục Thuế tỉnh; đại diện Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố; Lãnh đạo Sở và toàn thể công chức, viên chức cơ quan.

_MG_0635.JPG

Đ/c Nguyễn Hữu Chiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nỗ lực phấn đấu, đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá kỹ những kết quả đã đạt được, những hạn chế yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, nhằm phần đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ cả năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Giám đốc sở đã yêu cầu toàn thể công chức ngành kế hoạch đầu tư tỉnh Lạng Sơn cần phải tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện tốt chủ đề năm 2018 của tỉnh và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện hoàn thành tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 25/01/2018.

_MG_0633.JPG

Toàn cảnh Hội nghị sơ kế công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 ngành kế hoạch và đầu tư Lạng Sơn