Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 31/12/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân, phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục các khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư. Đã tham mưu hoàn thành nhiều cơ chế, chính sách, đề án phát triển kinh tế -xã hội.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ  số năng lực cạnh tranh PCI, DDCI, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Đã tham mưu tổ chức thành công  Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2019 với chủ đề “Lạng Sơn điểm đến thành công của nhà đầu tư”; đã thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược đến nghiên cứu, đề xuất dự án, đăng ký đầu tư với số vốn trên 100 nghìn tỷ đồng.

IMG_3204.JPG

Hình ảnh Đồng chí: Nguyễn Hữu Chiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của ngành trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời đồng chí cũng đề những hạn chế, thiếu sót cần sớm khắc phục.

IMG_3234.JPG

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong năm 2020 đồng chí PCT UBND tỉnh yêu cầu ngành Kế hoạch và Đầu tư chủ động tích cực tham mưu cho tỉnh xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện DDCI. Tiếp tục tham mưu đề xuất cho tỉnh để triển khai các đề án, chính sách sớm đi vào cuộc sống để góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục đổi mới xúc tiến đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư vào tỉnh. Hoàn thiện đề án điều chỉnh phạm vi quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2045. Quan tâm phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã, tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ, chú trọng xây dựng mối đại đoàn kết trong cơ quan./.