Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2022

Sáng 16/9/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Lộc Bình  năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thu Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Lộc Bình và đại diện140 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn huyện Lộc Bình.

 

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo của UBND huyện Lộc Bình, hiện nay trên địa bàn huyện có 113 doanh nghiệp, 1.902 hộ kinh doanh đang hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực xây dựng, thương mại, dịch vụ và một số lĩnh vực khác. Tổng số hợp tác xã của huyện là 33 hợp tác xã (có 04 hợp tác xã đang tạm dừng hoạt động), trong đó, có 27 hợp tác xã nông nghiệp. Về tình hình thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tổng các nguồn vốn trên 136 tỷ đồng, phân bổ cho 66 công trình, đến nay giải ngân thanh toán đạt 30,86 tỷ đồng, đạt 22,52% kế hoạch vốn giao; huyện đã triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với 37 công trình, dự án. Trong thời gian qua, huyện Lộc Bình đã quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phát triển sản xuất kinh doanh.

 

Đại diện Hợp tác xã Trường An phát biểu ý kiến tại hội nghị

 

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận vốn vay ưu đãi từ các chính sách của nhà nước, việc tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá lưu thông qua cửa khẩu Chi Ma, công tác hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện công bố các chính sách đầu tư, các văn bản hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng, năng lực thành viên trong hợp tác xã còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm khoa học kỹ thuật, thiếu trang thiết bị phục vụ sản xuất... Trên cơ sở ý kiến của các doanh nghiệp, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ các nội dung kiến nghị; đồng thời, đã cung cấp thêm thông tin về cơ chế, chính sách, những ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp quan tâm.

 

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 Phát biểu kết luận, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Lộc Bình tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết, chủ trương kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền kiến tạo; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng khu vực doanh nghiệp, từng lĩnh vực tham gia để hoạt động đối thoại ngày càng hiệu quả, thiết thực; chủ động tiếp cận, lắng nghe, kịp thời trao đổi, nắm bắt tháo gỡ khó khăn, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo thẩm quyền; làm tốt công tác công khai, minh bạch, kịp thời các chủ trương, định hướng, quy hoạch phát triển của tỉnh, của huyện; tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách đã ban hành, đặc biệt là việc hướng dẫn, giúp đỡ về quy trình, thủ tục để người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng các chính sách sớm và nhanh nhất; tiếp tục quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đồng chí cũng đề nghị các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã cần tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, không ngừng học hỏi nâng cao năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh; nắm vững và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, mở rộng, kết nối thị trường, tăng cường liên kết, đoàn kết trong cộng đồng doanh nghiệp để tạo được năng lực sản xuất bền vững./.

                                                                                     Nguồn Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn