Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Để xác định một lộ trình Chuyển đổi số phù hợp, doanh nghiệp cần có các đánh giá và khảo sát sâu. Khung đánh giá mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi số là một công cụ để doanh nghiệp thực hiện đánh giá nhanh về mức độ sẵn sàng cho Chuyển đổi số. Nó cho phép người tham gia nhận biết được mức độ trưởng thành trong chuyển đổi số trên 07 lĩnh vực trọng tâm. Bài viết dưới đây chia sẻ chi tiết về công cụ này.

1. Giới thiệu về Khung đánh giá mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi số

Khung đánh giá là một công cụ để doanh nghiệp thực hiện đánh giá nhanh về mức độ sẵn sàng cho Chuyển đổi số. Doanh nghiệp cần có các đánh giá và khảo sát sâu hơn để xác định lộ trình Chuyển đổi số phù hợp. Khung đánh giá mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi số cho phép người tham gia nhận biết được mức độ trưởng thành trong chuyển đổi số trên bảy lĩnh vực trọng tâm, bao gồm:

Chi tiết nội dung của từng lĩnh vực trọng tâm như sau:

1. Định hướng chiến lược

 - Nhận thức của lãnh đạo đối với lợi ích và xu hướng CĐS có ảnh hưởng đển hoạt động của doanh nghiệp;

 - Mức độ tích hợp chuyển đổi số vào chiến lược chung của doanh nghiệp

2. Trải nghiệm khách hàng

- Mức độ áp dụng công nghệ số vào tiếp thị, kênh phân phối, bán hàng để nâng cao trải nghiệm khách hàng;

 - Mức độ áp dụng phân tích dữ liệu để đo lường và dự báo hiệu quả hoạt động kinh doanh.

3. Chuỗi cung ứng

- Khả năng áp dụng công nghệ số để kết nối với nhu cầu của khách hàng và với các nhà cung cấp của doanh nghiệp;

 - Mức độ áp dụng công nghệ và phân tích dữ liệu vào các quy trình và hoạt động kinh doanh cốt lõi

4. Hệ thống CNTT và quản trị dữ liệu

- Năng lực và khả năng tích hợp của hệ thống CNTT với các hệ thống khác để nâng cấp;

- Khả năng cập nhật các giải pháp công nghệ mới trên thị trường;

- Các quy trình, chính sách liên quan đến quản trị dữ liệu.

5. Quản lý rủi ro và an ninh mạng

-  Nhận thức về các rủi ro khi thực hiện chuyển đổi số;

- Mức độ áp dụng phân tích dữ liệu và các công cụ khác để đánh giá các rủi ro trong doanh nghiệp bao gồm cả rủi ro về an ninh mạng.

6. Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán, kế hoạch, pháp lý và nhân sự

- Mức độ áp dụng công nghệ số vào các nghiệp vụ quản lý, tài chính, kế toán, kế hoạch, pháp lý, nhân sự;

- Khả năng hỗ trợ của bộ phận tài chính, kế toán, pháp lý trong thực hiện chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

7. Con người và tổ chức

- Mức độ linh hoạt của doanh nghiệp phản hồi lại với các thay đổi trong môi trường kinh doanh;

- Năng lực của các nhân sự trong doanh nghiệp để thực hiện chuyển đổi số;

- Mức độ áp dụng công nghệ để kết nối giữa các phòng ban trong doanh nghiệp

 

2. Đối tượng tham gia

Chiến lược Chuyển đối số cần được các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhận thức và nắm bắt để đưa ra các quyết định chiến lược cũng như kinh doanh. Ngoài ra, các lãnh đạo sẽ có tầm nhìn bao quát nhất về các hoạt động kinh doanh sản xuất ở cấp độ toàn doanh nghiệp và cả ở cấp độ bộ phận họ quản lý. Do đó, đối tượng được khuyến nghị thực hiện là các lãnh đạo doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng và mức độ chính xác về hiện trạng của doanh nghiệp.

3. Thang đo xếp hạng

Dựa vào phản hồi của người tham gia khảo sát, câu trả lời cho mỗi lĩnh vực trọng tâm được chuyển sang thang điểm từ 1 đến 5 tương ứng với các mức độ trưởng thành số hóa.

https://api.business.gov.vn/medias/CmsPost/c29d896b-c844-411d-b93e-fb8f1f0bd8a5.png

- Cơ bản: Doanh nghiệp chưa hình thành mục tiêu hiện tại cho chuyển đổi số nhưng đã có thể thực hiện các giải pháp CĐS cơ bản để số hóa một vài quy trình nội bộ hoặc một vài sản phẩm và dịch vụ.

Đang phát triển: Mục tiêu số hóa đã được xây dựng và phát triển. Bên cạnh đó, một số vị trí quản lý cần thiết để thực hiện các vai trò CĐS cũng được thiết lập. Công tác CĐS được giám sát bởi một chương trình chuyển đổi riêng biệt.

Phát triển: Số hóa là một phần không thể thiếu trong chiến lược của doanh nghiệp. Các vị trí quản lý trong danh mục chuyển đổi số đã có sẵn, nhưng việc đo lường và quản lý công tác thực hiện vẫn còn nhiều thách thức, chưa thật sự hiệu quả.

Nâng cao: Chuyển đổi số được tích hợp trong toàn bộ hoạt động của tổ chức – nhưng việc mở rộng quy mô và triển khai thành công ở nhiều bộ phận vẫn còn gặp khó khăn.

Dẫn đầu: Doanh nghiệp là nhà tiên phong trong lĩnh vực đổi mới, dẫn đầu trong mảng chuyển đổi số của ngành và là đại diện của “being digital”. Doanh nghiệp không ngừng đổi mới và phát triển thông qua việc nghiên cứu các mô hình kinh doanh và quản trị mới.

4. Hướng dẫn tham gia khảo sát đánh giá mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi số của doanh nghiệp

https://api.business.gov.vn/medias/CmsPost/5b314802-2f2c-4838-87c5-3e569ad12410.jpg

- Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin chuyển đổi số của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại liên kết http://digital.business.gov.vn.

- Bước 2: Click vào nút Đánh giá để bắt đầu thực hiện khảo sát.

- Bước 3: Nhập các thông tin vào Mẫu đăng ký tham gia khảo sát.

 

https://api.business.gov.vn/medias/CmsPost/cd03dccd-8832-4fdf-8242-1358fae8abeb.png

- Bước 4: Đọc kỹ nội dung các câu hỏi và tích chọn thang đánh giá tương ứng lần lượt với từng câu hỏi trong Phiếu khảo sát.

- Bước 5: Click vào nút Đánh giá độ sẵn sàng để gửi khảo sát.

- Bước 6: Nhận kết quả đánh giá mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi số của doanh nghiệp.

https://api.business.gov.vn/medias/CmsPost/c26be6b8-edf9-42b9-a5b4-5a27c9aea07f.jpg

Lưu ý: Khảo sát đánh giá mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi số chỉ là một công cụ bước đầu phục vụ cho việc nhận biết và lượng hóa điểm mạnh, điểm yếu cũng như cơ hội chuyển đổi số của doanh nghiệp tham gia khảo sát.

 

Nguồn: Cục phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư