Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thực hiện Chương trình Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 20/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch  thực hiện Chương trình xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của Sở Kế hoạch và Đầu tư với các  mục tiêu:

Thứ nhất: Thúc đẩy, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số trong các doanh nghiệp để nâng cao nhận thức, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; hướng tới 100% doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh được  tuyên truyền nâng cao nhận thức, hỗ trợ về chuyển đổi số.

Thứ hai: Nâng cao nhận thức trong công chức của sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi có nhu cầu.

Để thực hiện Kế hoạch này, sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng nội dung thực hiện như sau:

1. Tuyên truyền và hỗ trợ doanh nghiệp về chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số.

 - Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp thông qua trang thông tin của sở, Page tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp của Trung tâm xúc tiến Đầu tư và tuyên truyền trực tiếp tại bộ phận tư vấn, tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

- Đánh giá xác định chỉ số chuyển đổi số của doanh nghiệp và về phát triển kinh tế số; sử dụng Bộ chỉ số ban hành theo Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT để đánh giá hiệu quả thực hiện chuyển đổi số của các doanh nghiệp.

        2. Hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp.

        Thu thập, tổng hợp danh sách doanh nghiệp, địa chỉ, đầu mối liên hệ và các thông tin liên quan khác của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ xét duyệt hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp về công nghệ, tư vấn và chuyển đổi số trong các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp có liên quan.

        3. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh  tổ chức hội thảo, tập huấn, các hoạt động liên kết về chuyển đổi số, về chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và về phát triển kinh tế số.

        - Tham mưu cho UBND tỉnh khen thưởng, vinh danh các doanh nghiệp điển hình về chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.

        - Phối hợp tổ chức hội nghị hội thảo, phối hợp với các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp về chuyển đổi số doanh nghiệp theo lĩnh vực của ngành. Các hoạt động liên kết về chuyển đổi số, về chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và về phát triển kinh tế số.

        - Tổ chức 02  khóa tập huấn có lồng ghép nội dung  về chuyển đổi số, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp, các kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp.

Nguồn trích: Kế hoạch Số: 109 /KH-SKHĐT, ngày 20/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.

 

                                                                                                            Lưu Thị Vân Anh

                                                                                           Sở Kế hoạch và Đầu tư