Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lịch công tác lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Submitted by Tổng biên tập on 7 May 2018

Lịch công tác của Giám đốc,

các Phó Giám đốc Sở tháng 1/2023 (từ ngày 30/01 đến ngày /01/2023

 

 

Ông Vũ Hoàng Quý

Giám đốc Sở

Ông Hà Mạnh Cường

Phó Giám đốc Sở

Bà Phùng Thị Thanh Nga

Phó Giám đốc Sở

Bà Hứa Thị Hằng

Phó Giám đốc Sở

Bà Dương Thị Hoan

Phó Giám đốc Sở

Thứ 2

30/01

Dự họp giao ban lãnh đạo Sở với LĐ phòng

Dự họp giao ban lãnh đạo Sở với LĐ phòng

Dự họp giao ban lãnh đạo Sở với LĐ phòng

Dự họp giao ban lãnh đạo Sở với LĐ phòng

Dự họp giao ban lãnh đạo Sở với LĐ phòng

Thứ 3

31/01

         

Thứ 4

01/02

7h30 Thông báo V/v thay đổi thời gian họp theo Giấy mời số 12/GM-HĐTĐ ngày 30/01/2023 của Hội đồng thẩm định_33/TB-SXD_Khánh LX

 

8h00 Giấy mời Dự họp xem xét tình hình hoạt động và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn_Số 14/GM-UBND _Khánh LX

 

14h00 Giấy mời họp xem xét đề nghị của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh_Số 22/GM-STC_Giang LX

   

Thứ 5

02/02

14h00 Họp triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2023_Số
13/GM-UBND_Khánh LX

14h00 V/v họp xem xét giải quyết, tháo gỡ vướng mắc trong công tác thẩm định các dự án đầu tư ngoài ngân sách_Số 06/GM-SKHĐT

     

Thứ 6

03/02

14h00 Giấy mời họp Phiên thứ ba của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ_Số 19/GM-UBND_Khánh LX

 

14h00 Dự Hội nghị chuyên đề về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thành lập các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025_Khánh LX

14h00 Giấy mời họp về việc thực hiện Hợp đồng số 27/2022/TV-QH ngày 05/5/2022_Số 13/GM-SXD_Khánh LX

14h00 Giấy mời dự hội nghị đánh giá kết quả công tác chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023_Giang LX

8h30 V/v chuẩn bị nội dung và tham dự thị sát, làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải về cải tạo, nâng cấp QL4B đoạn Km18 - Km80_Số 378/VP-KT_Khánh LX

15h00 Gặp mặt tuyên dương huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 và các giải Thể thao toàn quốc năm 2022_Số
17/GM-UBND_Giang LX

Thứ 7

04/02

         

Chủ nhật

05/02

         

Thứ 2

06/02

8h00 Thông báo thành phần tham gia dự lễ giao nhận quân năm 2023_Số 07/TB-HĐNVQS_Khánh LX

 

14h00 Thông báo lịch làm việc của Giám đốc Sở với Trung tâm xúc tiến đầu tư_Số 28/TB-SKHĐT

8H00- 14H00 V.v thay đổi thời gian giám sát chuyên đề "Tình hình thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông"_Số 234/ĐGS-VP_Khánh LX

     

Thứ 3

07/02

8h00 Họp chuyên đề xem xét đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định số 1902-QĐ/TU, ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những nội dung Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy thảo luận, quyết định hoặc cho ý kiến thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội_Số 20/GM-UBND_Khánh LX

8h00 Thay đổi thời gian họp về dự án Cụm công nghiệp Đình Lập._
1349 CV/VPTU_Khánh LX

 

8h00 -14h00 V/v thay đổi thời gian và gửi tài liệu phục vụ giám sát chuyên đề_Số 23/ĐĐBQH-VP_Khánh LX

 

8h30 Giấy mời Về việc xem xét đề xuất của UBND huyện Đình Lập giải quyết kiến nghị của công dân liên quan dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1 tỉnh Lạng Sơn_Số 12/GM-SNN_Giang LX

 

Thứ 4

08/02

 

8h00 -14h00 V/v thay đổi thời gian và gửi tài liệu phục vụ giám sát chuyên đề_Số 23/ĐĐBQH-VP_Khánh LX

     

Thứ 5

09/02

   

8h00 Về việc mời dự Hội nghị đối thoại, tham vấn với các Doanh nghiệp về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2023_Số 46/GM-STNMT_Giang LX

   

Thứ 6

10/02