Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lịch công tác lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Submitted by Tổng biên tập on 7 May 2018

Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng

11-12/2023

 

Ông Vũ Hoàng Quý

Giám đốc Sở

Ông Hà Mạnh Cường

Phó Giám đốc Sở

Bà Hứa Thị Hằng

Phó Giám đốc Sở

Bà Dương Thị Hoan

Phó Giám đốc Sở

Thứ 2

27/11

8h00-14h00 TB Lịch thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh ( phiên họp ngày 24 và 27/11/2023). Số 1223/TB-HĐND-KTNS. Địa điểm: Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh. Khánh LX

8h00 Họp xem xét, đánh giá tiến độ và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp dịch vụ thương mại Lạng Sơn. Số 209/GM-SKHĐT. Địa điểm: Phòng họp 402, Sở KHĐT

 

14h00 GIẤY MỜI Họp làm việc giải quyết các nội dung kiến nghị liên quan đến dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng của Công ty Luật TNHH SMiC (lần 2). Số 212/GM-SKHĐT. Địa điểm: Phòng họp 402, Sở KHĐT

 

8h30 Giấy mời họp rà soát hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng. Số 245/GM-SGTVT. Địa điểm: Trụ sở Sở GTVT. Giang LX

Tham dự Hội nghị bồi dưỡng nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã năm 2023 (Lần 2). Số 208/GM-SKHĐT. Địa điểm: Tỉnh Sơn La

 

 

Thứ 3

28/11

8h00 TB lịch thẩm tra của Ban VHXH phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh. Số 1216/TB-HĐND-VHXH. Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh. Khánh LX

 

8h00 TB Điều chỉnh lịch thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 ( phiên họp thẩm tra sáng ngày 29/11/2023). Số 1255/TB-HĐND-KTNS. Khánh LX

 

14h00 Công văn Triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh kỳ chuyên đề. Số 1340-CV/ĐUK. Địa điểm: Trụ sở Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh. Khánh LX

14h00 Thông báo lịch thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Số 1226/TB-HĐND-DT. Địa điểm: Văn phòng Đ ĐBQH&HĐND tỉnh. Khánh LX

8h00 TB Điều chỉnh lịch thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 ( phiên họp thẩm tra sáng ngày 29/11/2023). Số 1255/TB-HĐND-KTNS. Giang LX

 

8h00 GIẤY MỜI Dự Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan. Số 437/GM-UBND. Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh. Giang LX

 

 

14h00 Giấy mời tham dự Hội nghị gặp mặt cát doanh nghiệp, tổ chức phí chính pủ Hàn Quốc tại Việt Nam năm 2023. Địa điểm: Thành phố Hà Nội. Đi xe chung

Tham dự Hội nghị bồi dưỡng nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã năm 2023 (Lần 2). Số 208/GM-SKHĐT. Địa điểm: Tỉnh Sơn La

Thứ 4

29/11

9h45 Giấy mời dự Chương trình đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Ủy ban Thường vụ Nhân đại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Số 1258/GM-HĐND. Địa điểm: Nhà khách A1. Khánh LX

 

14h00 TB Lịch thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh (lần 2: Ngày 29, 30/112023 ). Số 1245/TB-HĐND-KTNS. Địa điểm: Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh. Khánh LX

 

15h30 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 11 năm 2023 (Kỳ chuyên đề) (Ngày 29 tháng 11 năm 2023). Số 441/GM-UBND. Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh. Khánh LX

7h30-14h00 Thông báo lịch thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Số 1226/TB-HĐND-DT. Địa điểm: Văn phòng Đ ĐBQH&HĐND tỉnh. Khánh LX

 

7h30-14h00 Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 29 tháng 11 năm 2023). Số 436/GM-UBND. Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh. Khánh LX

 

8h00 Đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thực hiện Luật Trẻ em, thực hiện quyền trẻ em năm 2023 tại tỉnh Lạng Sơn (ngày 28, 29/11/2023). Số 61/CTr-UBND. Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh. Khánh LX

 

14h00 V/v phối hợp rà soát kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh. Số 815/VP-DNTT. Địa điểm: Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh. Khánh LX

14h00 TB Lịch thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh (lần 2: Ngày 29, 30/112023 ). Số 1245/TB-HĐND-KTNS. Địa điểm: Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh. Giang LX

Tham dự Hội nghị bồi dưỡng nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã năm 2023 (Lần 2). Số 208/GM-SKHĐT. Địa điểm: Tỉnh Sơn La

 

 

Thứ 5

30/11

8h00 Thay đổi địa điểm họp thẩm định nội dung theo Giấy mời số 170/GM-HĐTĐ ngày 27/11/2023 của Hội đồng thẩm định quy hoạch thuộc

thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh (QHCT sân golf Hoàng đồng và QHCT Phú Lộc III). Số 367/TB-SXD. Địa điểm: Trụ sở Sở Xây dựng. Khánh LX

 

14h00 TB Lịch thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh (lần 2: Ngày 29, 30/112023 ). Số 1245/TB-HĐND-KTNS. Địa điểm: Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh. Khánh LX

 

8h00-14h00 TB Lịch thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh (lần 2: Ngày 29, 30/112023 ). Số 1245/TB-HĐND-KTNS. Địa điểm: Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh. Giang LX

 

14h00 Họp đánh giá tình hình thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc Tổ công tác số 2 theo Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 15/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. Số 440/GM-UBND. Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh. Giang LX

Tham dự Hội nghị bồi dưỡng nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã năm 2023 (Lần 2). Số 208/GM-SKHĐT. Địa điểm: Tỉnh Sơn La

 

14h00 Giấy mời Dự Tọa đàm nhân kỷ niệm 05 năm ngày thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (20/11/2018 - 20/11/2023). Số 150/GM-TTPVHCC. Địa điểm: Trung tâm PVHCC. Giang LX

Thứ 6

01/12

9h30 V/v đồng ý làm việc với Đoàn công tác của Công ty cổ phần Tập đoàn Gia Định và các Tập đoàn Hàn Quốc. Số 1610/UBND-KT. Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh. Khánh LX

 

 

 

Thứ 7

02/12

 

 

 

 

Chủ nhật

03/12

 

 

 

 

 

Ông Vũ Hoàng Quý

Giám đốc Sở

Ông Hà Mạnh Cường

Phó Giám đốc Sở

Bà Hứa Thị Hằng

Phó Giám đốc Sở

Bà Dương Thị Hoan

Phó Giám đốc Sở

Thứ 2

04/12

 

 

 

 

Thứ 3

05/12

 

 

 

 

Thứ 4

06/12

 

 

 

 

Thứ 5

07/12

7h45 QĐ Triệu tập kỳ họp thứ hai mươi mốt (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Số 1172/QĐ-HĐND. Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND tỉnh. Khánh LX

7h45 QĐ Triệu tập kỳ họp thứ hai mươi mốt (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Số 1172/QĐ-HĐND. Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND tỉnh. Khánh LX

 

 

Thứ 6

08/12

 QĐ Triệu tập kỳ họp thứ hai mươi mốt (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Số 1172/QĐ-HĐND. Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND tỉnh. Khánh LX

QĐ Triệu tập kỳ họp thứ hai mươi mốt (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Số 1172/QĐ-HĐND. Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND tỉnh. Khánh LX

 

 

Thứ 7

09/12

 

 

 

 

Chủ nhật

10/12