Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Lĩnh vực dự án

NUÔI CÁ HỒI TẠI HUYỆN LỘC BÌNH VÀ CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN

___________________________

 

1. Tên dự án đầu tư: Nuôi cá hồi tại huyện Lộc Bình và Cao Lộc, tỉnh

    Lạng Sơn.

2. Nhà đầu tư: Công ty TNHH Thiên Giang.

3. Quy mô dự án:  Sản lượng nuôi cá thành phẩm khoảng 15 tấn/năm

4. Địa điểm thực hiện dự án:

- Thôn Khuổi Cấp, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình;

- Thôn Pác Đay, Công Sơn, huyện Cao Lộc

- Thôn Khuổi Phiêng, xã Mẫu Sơn B, huyện Cao Lộc

- Diện tích đất dự kiến sử dụng cho dự án: 1,5 ha

5. Tổng mức đầu tư:    6.000.000.000 đồng

6. Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn tự có, vốn vay.

7. Thời gian hoạt động của dự án:  50 năm, kể từ ngày cấp chứng nhận

     đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư; Triển khai ngay thủ tục thuê đất, hoàn thành đầu tư xây dựng khu nuôi cá và đưa vào sản xuất trong thời gian 1 năm (năm 2008).

- Từ năm 2009 tiến hành đầu tư mở rộng, tạo vùng đệm để bảo vệ môi trường sinh thái.

9. Tình trạng của dự án: