Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Lĩnh vực dự án

NHÀ MÁY HOÀNG TÂN FURNITURE

___________________________

 

1. Tên dự án đầu tư: Nhà máy Hoàng Tân Furniture.

2. Nhà đầu tư: Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Hoàng Tân.

3. Quy mô dự án: 

- Sản xuất đồ nội thất các loại với quy mô sản xuất 43.200 sản phẩm/năm.

- Diện tích xây dựng công trình: 2.835 m2

4. Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất M3, cụm công nghiệp địa phương số 2 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

- Diện tích đất dự kiến sử dụng cho dự án: 5.000 m2

5. Tổng mức đầu tư:    84 tỷ đồng

6. Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn tự có, vốn huy động và vay ngân hàng.

7. Thời gian hoạt động của dự án:  50 năm, kể từ ngày cấp chứng nhận đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

 - Giai đoạn 1: Xây dựng khu xưởng sản xuất 3 tầng        

            + Tháng 3/2008: Khởi công xây dựng.

            + Tháng 11/2008: Hoàn thành

 - Giai đoạn 2: Xây dựng khu nhà điều hành và các công trình phụ trợ khác:

            + Tháng 12/2008: Khởi công xây dựng.

            + Tháng 7/2009: Hoàn thành.

9. Tình trạng của dự án: