Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Lĩnh vực dự án
KHO BÃI, XẾP DỠ HÀNG HOÁ CỬA KHẨU CHI MA,

 HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG SƠN

___________________________

 

 

1. Tên dự án đầu tư: Kho bãi, xếp dỡ hàng hoá cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

2. Nhà đầu tư: Công ty TNHH Tuấn Minh

3. Quy mô dự án:  Xây dựng khu liên hợp dịch vụ, trong đó:

                    + Bãi đỗ xe, hàng hoá: 15.000 m2

                    + Kho hàng hoá: 2.000 m2

                    + Nhà trưng bày, giới thiệu sản phẩm: 1.000 m2

                    + Dịch vụ thương mại: 1.000 m2

                    + Dịch vụ ăn uống, giải khát: 300 m2

4. Địa điểm thực hiện dự án: Lô số 33, bản vẽ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan khu vực cửa

    khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

            - Diện tích đất dự kiến sử dụng cho dự án: 24.226 m2

5. Tổng mức đầu tư:    17.000 triệu đồng

6. Nguồn vốn thực hiện dự án: Góp vốn.

7. Thời gian hoạt động của dự án:  50 năm, kể từ ngày cấp chứng nhận đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án: 2 năm

9. Tình trạng của dự án: