Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Lĩnh vực dự án
DỰ ÁN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN QUẶNG SẮT

TẠI THÔN VĂN MIÊU, XÃ MINH SƠN, HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN

___________________________

 

 

1. Tên dự án đầu tư: Dự án khai thác, chế biến khoáng sản quặng Sắt tại thôn

    Văn Miêu, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

2. Nhà đầu tư: Công ty TNHH Minh Đức.

3. Quy mô dự án: Đầu tư 01 dây truyền khai thác và chế biến quặng sắt công suất

    khoảng: 20.000 tấn/ năm.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Văn Miêu, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

- Diện tích đất dự kiến sử dụng cho dự án: 14,4 ha

5. Tổng mức đầu tư:    3.200 triệu đồng

6. Nguồn vốn thực hiện dự án: Thực hiện bằng vốn tự có và vốn vay ngân hàng

7. Thời gian hoạt động của dự án:  06 năm, kể từ ngày cấp chứng nhận đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án: 06 tháng.

9. Tình trạng của dự án: Dự án đang hoạt động