Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Lĩnh vực dự án
DỰ ÁN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN QUẶNG SẮT KHU MỎ TUNG PHA,

XÃ QUAN SƠN, HUYỆN CHI LĂNG, TỈNH LẠNG SƠN

___________________________

 

 

1. Tên dự án đầu tư: Dự án khai thác và chế biến quặng sắt khu mỏ Tung Pha, xã Quan Sơn, huyện Chi

     Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

2. Nhà đầu tư: Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

3. Quy mô dự án: Đầu tư một dây truyền khai thác, chế biến quặng sắt với công suất 30.000 tấn/năm.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Tung Pha, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

- Diện tích đất dự kiến sử dụng cho dự án:  06 ha

5. Tổng mức đầu tư:    4.270 triệu đồng

6. Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn tự có của công ty.

7.  Thời gian hoạt động của dự án: 06 năm, kể từ ngày cấp chứng nhận đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án: 04 tháng.

9. Tình trạng của dự án: Dự án đang hoạt động