Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Lĩnh vực dự án
DỰ ÁN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN QUẶNG SẮT KHU MỎ ĐỒI CỐC BÂY,

THÔN BẢN NẰM, XÃ KHÁNG CHIẾN, HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN

___________________________

 

 

1. Tên dự án đầu tư: Dự án khai thác và chế biến quặng sắt khu mỏ đồi Cốc Bây, thôn Bản Nằm, xã Kháng

    Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

2. Nhà đầu tư: Công ty CP Khoáng sản JMC.

3. Quy mô dự án: Đầu tư một dây truyền khai thác, chế biến quặng sắt với công suất 20.000 tấn/năm.

4. Địa điểm thực hiện dự án:  đồi Cốc Bây, Bản Nằm, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

- Diện tích đất dự kiến sử dụng cho dự án:  05 ha

5. Tổng mức đầu tư:    5.000 triệu đồng

6. Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn tự có của doanh nghiệp.

7. Thời gian hoạt động của dự án: 03 năm, kể từ ngày cấp chứng nhận đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án: 03 tháng.

9. Tình trạng của dự án: Dự án đang hoạt động