Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Lĩnh vực dự án
DỰ ÁN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN QUẶNG BAUXÍT TẠI MỎ MA MÈO, XÃ TÂN MỸ, HUYỆN VĂN LÃNG, TỈNH LẠNG SƠN

___________________________

  

1. Tên dự án đầu tư: Dự án khai thác và chế biến quặng Bauxít, mỏ Ma Mèo, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng,

    tỉnh Lạng Sơn.

2. Nhà đầu tư: Công ty CP Đá mài Hải Dương.

3. Quy mô dự án: Khai thác và chế biến quặng bauxit với công suất 46.000 tấn/ năm.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Mỏ Ma Mèo, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

- Diện tích đất dự kiến sử dụng cho dự án: 34,3 ha

5. Tổng mức đầu tư:    21.500 triệu đồng

6. Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn huy động từ cổ đông và vay ngân hàng.

7. Thời gian hoạt động của dự án:  30 năm, kể từ ngày cấp chứng nhận đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án: 03 tháng.

9. Tình trạng của dự án: Dự án đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản