Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Lĩnh vực dự án

DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ RỘNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

SÀI GÒN – TÂN THANH

___________________________

 

 

1. Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư mở rộng trung tâm Thương mại Sài Gòn-Tân Thanh.

2. Nhà đầu tư: Công ty CP Đầu tư và phát triển Thương mại Tam Thanh.

3. Quy mô dự án: 

+ Xây dựng khách sạn 3 sao cao 14 tầng, diện tích sàn 13.727 m2, diện tích chiếm đất 10.250 m2.

+ Công viên Tân Thanh, diện tích chiếm đất 11.495 m2

+ Cụm thông tin quảng cáo; tổng diện tích chiếm đất: 1.330 m2                

4. Địa điểm thực hiện dự án: Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

- Diện tích đất dự kiến sử dụng cho dự án: 23.030 m2

5. Tổng mức đầu tư:    79 tỷ đồng

6. Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn tự có của công ty.

7. Thời gian hoạt động của dự án:  50 năm, kể từ ngày cấp chứng nhận đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

+ Từ quý IV/2007 đến quý I/2008: Chuẩn bị đầu tư

+ Từ quý II/2008 đến quý IV/2010: Xây dựng công trình, mua sắm trang thiết bị.

+ Quý I/2011: Bắt đầu đưa công trình vào sử dụng, thực hiện kinh doanh.

9. Tình trạng của dự án: