Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Lĩnh vực dự án

 

CHỢ XỨ LẠNG

___________________

 

1. Tên dự án đầu tư: Chợ Xứ Lạng.

2. Nhà đầu tư: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trường Lộc

3. Quy mô dự án:  Quy mô công trình cấp III, nhà IV tầng. Diện tích sàn xây dưng 700m2

4. Địa điểm thực hiện dự án: Khu Pò mỏ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

             - Diện tích đất dự kiến sử dụng cho dự án: 1.000 m2

5. Tổng mức đầu tư:    5.000 triệu đồng

6. Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn tự có, vốn vay.

7. Thời gian hoạt động của dự án:  50 năm, kể từ ngày cấp chứng nhận đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án: 12 tháng

9. Tình trạng của dự án: Đang thực hiện các thủ tục đầu tư