Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Mời người đại diện TPL CTCP Đầu tư và PT nhà Tân Sơn Thành đến làm việc

THÔNG BÁO

Mời người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Tân Sơn Thành đến làm việc

 

 

Ngày 08/3/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có giấy mời số: 28/GM-SKHĐT mời Ông Nguyễn Tiến Hùng, người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Tân Sơn Thành đến làm việc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở thương mại N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Thời gian:  9 giờ 00',  ngày 15 tháng 3 năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp 401, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Số 2 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Nội dung làm việc: Kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở thương mại N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; giải trình các nội dung liên quan đến dự án theo kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ dự án của Đoàn kiểm tra liên ngành (theo Quyết định số: 31/QĐ-SKHĐT ngày 28/02/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư).

 

(Có giấy mời kèm theo)

 

28 gm.jpg

 

     281.jpg