Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Mời người đại diện TPL CTCP Đầu tư và Phát triển nhà Tân Sơn Thành đến làm việc

THÔNG BÁO

Mời người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần

Đầu tư và Phát triển nhà Tân Sơn Thành đến làm việc

____________________

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã 03 lần mời Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Tân Sơn Thành đến làm việc nhưng cả 03 lần Công ty không đến làm việc theo giấy mời.

Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu: người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Tân Sơn Thành, địa chỉ trụ sở đăng ký tại: Lô NLK 05-1, khu đô thị N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, đến Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc để làm rõ các nội dung liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở thương mại N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

  • Thời gian làm việc: trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, từ ngày 18/3/2019 đến ngày 28/3/2019;
  • Địa điểm liên hệ làm việc: Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Quá thời hạn nêu trên, nếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Tân Sơn Thành không đến làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.