Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Nông lâm nghiệp
Trích yếu Nguồn vốn
Dự án chợ Xứ Lạng Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư trong nước
Dự án khai thác và chế biến quặng Bauxít, mỏ Ma Mèo, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư trong nước
Dự án khai thác và chế biến quặng sắt khu mỏ đồi Cốc Bây, thôn Bản Nằm, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư ngoài nước
Dự án liên kết trồng rừng tại 3 xã Quang Lang, Quan Sơn, Bắc Thuỷ - huyện Chi Lăng. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư ngoài nước
Dự án khai thác và chế biến quặng sắt khu mỏ Tung Pha, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư trong nước
Nông lâm nghiệp
Trích yếu Nguồn vốn
Dự án đầu tư mở rộng Trung tâm Thương mại Sài Gòn – Tân Thanh. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư ngoài nước
Dự án đầu tư xây dựng bến xe phía Bắc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư ngoài nước
Dự án khai thác, chế biến quặng sắt mỏ Khuôn Ói, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư ngoài nước
Dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản quặng sắt thôn Hà Nam, xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư ngoài nước
Dự án khai thác, chế biến quặng sắt điểm mỏ Kéo Lếch, thôn Long Thịnh, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư ngoài nước