Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Lịch làm việc tuần Ngày 30/09/2013, đến ngày 04/10/2013 của Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

Giám đốc Lê Minh Thanh ( từ thứ hai, ngày 30/09 đến thứ sáu, ngày 04/10/2013 )

 

Thứ hai

Ngày 30/10

Thứ ba

Ngày 01/10

Thứ tư

Ngày 02/10

Thứ năm

Ngày 03/10

Thứ sáu

Ngày 04/10

Sáng

Đi Hà Nội

Họp cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đi Hà Nội

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND Tỉnh

Họp UBND Tỉnh

           

 

Phó giám đốc Nguyễn Tuấn Hoàn ( từ thứ hai, ngày 30/09 đến thứ sáu, ngày 04/10/2013 )

 

Thứ hai

Ngày 30/10

Thứ ba

Ngày 01/10

Thứ tư

Ngày 02/10

Thứ năm

Ngày 03/10

Thứ sáu

Ngày 04/10

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó giám đốc Hoàng Xuân Thuận ( từ thứ hai, ngày 30/09 đến thứ sáu, ngày 04/10/2013 )

 

Thứ hai

Ngày 30/10

Thứ ba

Ngày 01/10

Thứ tư

Ngày 02/10

Thứ năm

Ngày 03/10

Thứ sáu

Ngày 04/10

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Khai giảng lớp BDKTQP

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Khai giảng lớp BDKTQP

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó giám đốc Lê Văn Thắng ( từ thứ hai, ngày 30/09 đến thứ sáu, ngày 04/10/2013 )

 

Thứ hai

Ngày 30/10

Thứ ba

Ngày 01/10

Thứ tư

Ngày 02/10

Thứ năm

Ngày 03/10

Thứ sáu

Ngày 04/10

Sáng

Họp UBND Tỉnh

Họp UBND Tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Dự đại hội DN trẻ

Họp thẩm tra, thẩm định

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND Tỉnh

Xem xét địa điểm đầu tư tại Hữu Lũng

Làm việc tại cơ quan

Họp thẩm tra, thẩm định