Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Lịch làm việc tuần Ngày 15/04/2013, đến ngày 19/04/2013 của Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

 

Giám đốc Lê Minh Thanh ( từ thứ hai, ngày 15/04 đến thứ sáu, ngày 19/04/2013 )

 

Thứ hai

Ngày 15/04

Thứ ba

Ngày 16/04

Thứ tư

Ngày 17/04

Thứ năm

Ngày 18/04

Thứ sáu

Ngày 19/04

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Họp 2 năm thực hiện chỉ thị 03/CT-TƯ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Họp tổ công tác 1206

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó giám đốc Nguyễn Tuấn Hoàn ( từ thứ hai, ngày 15/04 đến thứ sáu, ngày 19/04/2013 )

 

Thứ hai

Ngày 15/04

Thứ ba

Ngày 16/04

Thứ tư

Ngày 17/04

Thứ năm

Ngày 18/04

Thứ sáu

Ngày 19/04

Sáng

Làm việc tại cơ quan

họp tại UB tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp tại sở Lao động

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó giám đốc Trịnh Kim Phượng ( từ thứ hai, ngày 15/04 đến thứ sáu, ngày 19/04/2013 )

 

Thứ hai

Ngày 15/04

Thứ ba

Ngày 16/0404

Thứ tư

Ngày 17/04

Thứ năm

Ngày 18/04

Thứ sáu

Ngày 19/04

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó giám đốc Hoàng Xuân Thuận ( từ thứ hai, ngày 15/04 đến thứ sáu, ngày 19/04/2013 )

 

Thứ hai

Ngày 15/04

Thứ ba

Ngày 16/0404

Thứ tư

Ngày 17/04

Thứ năm

Ngày 18/04

Thứ sáu

Ngày 19/04

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Họp hội đồng quỹ bảo vệ môi trường

Làm việc tại cơ quan

Họp Vv kiểm toán công ty CKCĐ

Làm việc tại cơ quan