Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 09/5/2020 Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự Đại hội có đầy đủ 37 đảng viên của Đảng bộ; đồng chí Hướng Văn Độ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo đại hội;

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ đã bám sát, chương trình kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để lãnh đạo cơ quan thực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chất lượng các mặt công tác tiếp tục được nâng lên; hằng năm cơ quan và các tổ chức đoàn thể đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

anh GD PB.png

Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Hữu Chiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Đại hội Đảng bộ

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hướng Văn Độ biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020 -2025. Đảng bộ Sở cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác lãnh đạo các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục làm tốt công tác cán bộ và công tác phát triển đảng viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực khí thế thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu nghị quyết Đại hội đã đề ra; đại hội cần thảo luận và lựa chọn những người có phẩm chất, uy tín, đảm bảo tiêu chuẩn bầu vào Ban Chấp hành khóa mới. Ngay sau Đại hội,  khẩn trương xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết quy chế lãnh đạo của Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 và hoàn thiện hồ sơ trình Đảng ủy Khối các cơ quan chuẩn y Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ.

HVD_0.png

Hình ảnh: Đồng chí Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với tinh thần tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, 34/34 đảng viên chính thức dự Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 07 đồng chí.

 

ANh bo phieu_0.jpg

Hình ảnh: Các đồng chí đảng viên bỏ phiếu tại Đại hội

 

Tại Đại hội thực hiện lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức vụ Bí thư Đảng ủy với tỷ lệ phiếu tín nhiệm rất cao. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XIV,gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

ra mat.png

Hình ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

 

tang hoa.png

Đồng chí Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Sau thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, lần thứ hai, thành công tốt đẹp./.