Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã trong tình hình mới

Ngày 24/11/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể cấp tỉnh Lạng Sơn) đã tổ chức Hội nghị tập huấn “nâng cao năng lực, nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã trong tình hình mới”.

Bà Phùng Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự tập huấn có 145 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện là thành viên Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể cấp tỉnh, huyện; thành viên tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện; đại diện một số tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, huyện (Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên); chuyên viên giúp việc lĩnh vực KTTT, HTX của UBND cấp huyện và một số Hợp tác xã.

Các đại biểu tham quan mô hình trồng na tại Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông lâm nghiệp Cai Kinh, huyện Hữu Lũng

Tại Hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 4 chuyên đề: Kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Điểm mới trong Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Những bất cập của Luật Hợp tác xã năm 2012 và Luật Hợp tác xã sửa đổi luật; Phương thức tổ chức, quản lý và nâng cao năng lực hướng dẫn để phát triển KTTT và HTX hiệu quả. Cũng trong chương trình, các đại biểu được đi tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm trực tiếp tại 2 mô hình HTX hoạt động hiệu quả trên địa bàn huyện Hữu Lũng là Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và phát triển cây ăn quả xã Nhật Tiến (mô hình trồng bưởi) và Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông lâm nghiệp Cai Kinh (mô hình trồng na).