Skip to main content
Mr. (not verified) Sun, 14/07/2019 - 22:18

1

Mr. (not verified) Sun, 14/07/2019 - 21:36

1

Mr. (not verified) Sun, 14/07/2019 - 21:09

1

Mr. (not verified) Sun, 14/07/2019 - 21:02

1

Mr. (not verified) Sun, 14/07/2019 - 21:01

1

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2018 Tổng biên tập Tue, 09/10/2018 - 08:01
pp

Ngày 05/10/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp với chính quyền tỉnh năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các Hiệp hội, Hội và gần 100 doanh nghiệp, hợp tác xã.

Subscribe to Đăng ký kinh doanh