Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Luật Đầu tư công 2019 và những nội dung mới, nổi bật nhất Tổng biên tập Mon, 05/08/2019 - 14:44

Luật Đầu công 2019 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Dưới đây là tổng hợp của LuatVietnam về những nội dung mới, nổi bật nhất của Luật này.

Mr. (not verified) Sun, 14/07/2019 - 22:18

1

Mr. (not verified) Sun, 14/07/2019 - 21:36

1

Mr. (not verified) Sun, 14/07/2019 - 21:09

1

Mr. (not verified) Sun, 14/07/2019 - 21:02

1

Mr. (not verified) Sun, 14/07/2019 - 21:01

1

Subscribe to Hợp tác đầu tư