Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
KHDT

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị  về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị  về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

SKHDT

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2023

Theo đó, kinh tế phục hồi tích cực, tăng trưởng GDP vượt kịch bản cao. GDP Quý II ước tăng 7,72% so với cùng kỳ, cao nhất kể từ năm 2011. Tính chung 06 tháng, GDP ước tăng 6,42% so với cùng kỳ, cao hơn kịch bản tại Nghị quyết 01/NQ-CP và cùng kỳ năm 2021

cn

“Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới khảo sát, chuẩn bị Chương trình chính sách phát triển hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 ”

Thực hiện Quyết định số 24/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 06/7/2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025 và Chương trình số 38/CTr-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh về việc đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác rà soát, đánh giá tình hình chuẩn bị các dự, án đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm cụm xã đặc biệt khó khăn.

st

Kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn 6 tháng đầu năm: Khắc phục khó khăn, phục hồi và tăng trưởng

Trong 6 tháng đầu năm 2022, khắc phục các khó khăn về thiên tai, đặc biệt là mưa lũ đầu tháng 5/2022 và tình hình dịch bệnh COVID-19 lây lan rất nhanh trong quý I, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh cùng với chỉ đạo, điều hành trọng tâm, trọng điểm của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn 6 tháng đầu năm 2022 có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khá so với cùng kỳ, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội  theo kế hoạch năm 2022 cơ bản đạt tiến độ.

QPAN

Lạng Sơn: Nỗ lực để vươn tầm thách thức

Xác định dịch Covid-19 còn ảnh hưởng lớn đến kinh tế và công tác xuất nhập khẩu. Lạng Sơn nỗ lực và phấn đấu với mục tiêu: “Tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh”.

ht

Lạng Sơn tiếp tục thiết lập "cửa khẩu xanh" và các doanh nghiệp bắt buộc phải khai báo 100% trên cửa khẩu số khi thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh.

Lạng Sơn tiếp tục thiết lập "cửa khẩu xanh" và các doanh nghiệp bắt buộc phải khai báo 100% trên cửa khẩu số khi thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh.

xin

Đoàn Giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát thực hiện pháp luật về công tác quy hoạch

Ngày 30/12/2021, Đoàn Giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Triệu Quang Huy, Tỉnh ủy viên, Uỷ viên Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Tham gia đoàn có đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

xin

Lạng Sơn tăng tốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhằm phát triển các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân đầu tư công những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Lạng Sơn đã có những bước triển khai đồng bộ để đưa Nghị quyết trở thành chương trình hành động mang lại hiệu quả rõ nét.

Subscribe to Kinh tế, Văn hóa xã hội, An ninh quốc phòng