Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hoạt động của hội doanh nghiệp

DDCI Lạng Sơn: Đã đến lúc cả hệ thống cần năng động, hiệu quả

Một năm nhiều “quả ngọt”

Những năm qua, kinh tế của tỉnh Lạng Sơn luôn duy trì đà tăng trưởng khá. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm giai đoạn 2011 - 2018 đạt 8 - 9%. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn ngày càng tăng.

Subscribe to Hoạt động của hội doanh nghiệp