Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tiến độ dự án

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao

​​​​​​​Tại Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2022, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư công khai danh sách các bộ, cơ quan trung ương và địa phương bị phê bình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công và trang tin điện tử của Bộ theo quy định. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương bị phê bình có báo cáo kiểm điểm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022.

Tiến độ dự án

Họp đánh giá tình hình thực hiện các dự án, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa rất quan trọng, là một trong các nhiệm vụ giải pháp chính để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh cả nước vừa bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Từ đầu năm 2022 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cũng như Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư. Ngày 27/5/2022, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp xem xét đánh giá tình hình thực hiện các dự án và đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố.

Tiến độ dự án

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Chiều 02/3/2022, đoàn công tác của tỉnh đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện dự án khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu và công trình trục đường đối ngoại và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh.

Subscribe to Tiến độ dự án