Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

V v Hướng dẫn chuyển đổi tài khoản người dùng sang Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới

-A A +A

Kính gửi:

 

- Các sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thành phố;

- Các chủ đầu tư.

 

Thực hiện Công văn số 4229/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn chuyển đổi tài khoản người dùng sang Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới.

          Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Các chủ đầu tư, khẩn trương thực hiện chuyển đổi tài khoản từ Hệ thống cũ sang Hệ thống mới theo Phụ lục (kèm theo) và hướng dẫn sử dụng trên Hệ thống.

          Trong quá trình thực hiện chuyển đổi tài khoản, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên hệ Tổng đài hỗ trợ người dùng, số điện thoại 1900.6126 hoặc truy cập cổng thông tin của Hệ thống để theo dõi các bài viết, hướng dẫn về chuyển đổi tài khoản.

          (Có Công văn số 4229/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kèm theo).

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

Link chi tiết tải VB: http://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/29093