Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cho mình hỏi thủ tục nhận kết quả qua đường bưu điện a ?

Trả lời

Để nhận được kết quả thực hiện các thủ tục hành chính đề nghị tổ chức, cá nhân doanh nghiệp liên hệ số điện thoại: 02053.800.012 số Bưu cục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn  để được nhận kết quả. Trân trọng cảm ơn

Tên của bạn
Doanh ngiệp
Địa chỉ email
DNlangson@gmail.com